Information Read News Newsletter Paper Headlines

Klikk her eller på bildet for Vermeer Viking nyhetsbrev

Nyheter med emner som
  • Ny D23x30DR seriesIII  Rock Drill
  • Rock Drilling Kundedager i Askersund, Sverige !!! også for våre norske styrt borr-kunder
  • NDS oppgraderer sine maskiner med en maskin fra Vermeer
  • RTX 200 er en mellommodell av våre mindre kjedegraver
  • og mer……………
grupp