D23x30-S3_Action8_LR-1

For kabel og rørinstallasjoner med små terrenginngrep brukes ofte styrt boring. Dette kan innebære under veier,  ilandføring av sjøledninger, jernbane, bygninger, elver, hage- og parkområder, våtmarksområder, kvikkleire-områder, dyrket mark, store dyp og andre områder hvor du ikke kan eller ikke vil bruke tradisjonell graving eller «åpen grøft».

De nyeste Navigator modellene som er i Vermeers S3 serie styrbare boremaskiner har fått store forbedringer i fart, lydnivå og enkelhet som de tre S’en «Speed, Sound, Simplicity» står for.

Vi tilbyr også maskiner for andre typer horisontal boring som augerborrmaskiner, jordraketter og miniboreløsninger fra McLaughlin.

Ta en titt på utvalget nedenfor eller kontakt oss for mer informasjon!