Vermeer SC382 stubbefreser

I følge Maskinentreprenörernas konjunkturrapport var byggebransjen fortsatt normal i juni. Målinger og uttalelser fra prosjektledere viser at det ser bra ut. Målingene viser også at maskinentreprenører har en fortsatt vilje til å investere i nye maskiner i samme grad som i fjor, som var et veldig godt år. Rapporten er fra mai-juni 2020.

I følge byggestartindeksen er byggenæringen i en god posisjon sammenlignet med andre næringer. Maskiner som kjedegravere, vibrasjonsploger, fresere og borerigger hjelper store og små viktige prosjekter med å komme seg videre, for eksempel rørlegging og underjordisk arbeid som vann- og avløpsprosjekter.

I august ble det også gjennomført en markedsundersøkelse «Entreprenad Live Temperature Meter 2020» med rundt 13 000 personer / gründere som deltok, undersøkelsen handlet om hvordan de ser markedet, økonomien og situasjonen i bransjen de neste tolv månedene. Mer enn halvparten av deltakerne svarer at markedssituasjonen føles sterk eller veldig sterk. 33% svarte at det føles normalt. 91% av deltakerne synes at deres egen ordresituasjon er veldig god, god eller ok.

Et annet spørsmål var om pandemien hadde påvirket selskapet eller måten det fungerte på, med 77% som svarte at det ikke hadde blitt berørt.

En annen bransje som ser ut til å ha det bra til tross for omstendighetene er trepleieindustrien.

I begynnelsen av juli solgte vi tre SC382-er på Vermeer Viking i løpet av samme uke, og salgssuksessen fortsetter. Et av selskapene som nettopp har investert i en SC382 er Börje Davidsson, som driver Börjes Skogs & Trädgårdstjänst i Äspered, 20 km nordøst for Borås.

Til tross for de rådende omstendighetene akkurat nå, har du valgt å investere i en stubbefreser fra Vermeer. Hvordan tror du prognosen din ser ut for den kommende tiden?

-Belegget er veldig høy, faktum er at bransjen vår generelt ser ut til å gjøre det veldig bra!


 

Kilder: MEKO, Entreprenad Live Temperature Meter 2020 & Börje Davidsson.