-Hva var avgjørende i ditt valg av boremaskin fra Vermeer?

Vi har i lengre tid vurdert å gå til innkjøp av en borerigg, uten å fokusere i særlig grad på merke. Vi gjorde en del research på hva som fantes, og endte deretter opp med å se videre på tre forskjellige merker av maskiner. Første tanke var å starte med en enkel rigg. Etter hvert som vi kom videre i prosessen, fant vi ut at det denne riggen trolig ikke ville imøtekomme de krav vi hadde. Da tok vi kontakt med Vermeer, etter å ha lest tester, hjemmeside og Youtube videoer. En annen fordel var at Vermeer har kontor i nærheten av oss.

Herfra var veien fra vurdering til kjøp relativt kort. Vi følte oss ivaretatt fra første dialog, Vermeer tok seg tid, anbefalte utstyr i tråd med vårt behov og prisklasse, samt inviterte oss over til Sverige, Askersund. Etter møte med Vermeer følte vi oss like trygge som tidligere, og når vi gikk ut døren fra kontoret til André Hoondert sent på kveld, gledet vi oss stort til riggen som skulle ankomme i løpet av et par uker.

 

kolstad boring9 -Hvordan var det å begynne med styrt boring?

Vi har som nevnt vurdert dette i lengre tid, med bakgrunn i at vi ser økt behov for styrt boring i våre oppdrag. Øystein Kolstad som er ansvarlig for boring hos oss, har bakgrunn som boresjef fra Nordsjøen, og vi så stort potensiale i å videreføre kompetansen til bruk på landboring. Vi leide inn kompetansen og tjenesten fra andre leverandører på noen av våre prosjekter, og så fikk vi tilslag på et større prosjekt, som omfattet ca. 10 boringer i alt, fra 25 – 120m lengde. Da besluttet vi at hvis vi skal gå i gang med styrt boring, må det gjøres nå. Dette sikret oss en ordrereserve på boring før vi mottok riggen.

Vi gikk hovedsakelig til anskaffelse av rigg for å dekke over behov og utførelse på egne prosjekter, og det er fortsatt hovedfokus, men det kom raskt oppdrag fra andre kunder, som vi håper opprettholdes for videre sysselsetting av boreriggen.

 

 

kolstad boring8

– Hvordan tror du at prognosen din ser ut for den kommende tiden, gitt den nåværende verdenssituasjonen?

Fremtiden ser foreløpig positiv ut, vi har en del boringer i ordrereserven på graveoppdrag. Vår hoved geskjeft er som den har vært siden oppstart i 1987, konvensjonell graving. Vi ser derimot at det oftere er restriksjoner som ikke tillater graving overalt, og dette løses i stor grad med boring. Valget falt også på en beltegående rigg fra Vermeer for å ikke alltid være avhengig av å ha med en gravemaskin for å klargjøre til boring. I mange tilfeller borer vi før gravemaskinene har kommet til krysnings-/borepunkt, og lar varerørene stå opp av bakken, slik sikrer vi at det ikke blir unødvendige stopp og hindringer for å sikkerstille fremdrift.

 

-Hva synes du om ProAction Fluids? Hvordan blandet du deg og med hvilke produkter?

Disse produktene har vi god erfaring med. Lette å ta med og veldig enkle og blande. Til nå har vi i hovedsak brukt kombinasjonen Prodrill og Prodyne. Prodrill som friksjonsreduserende fungerer svært bra, samtidig som den gir høy viskositet for transport av bore materiale. Dette i kombinasjon med Prodyne som løser opp leire til tynn suppe og holder utstyret nærmest klebefritt, vil jeg si disse produktene i kombinasjon er en sikker vinner.

 

-Har det vært bra å lære hvordan man bruker lokaliseringsutstyr (DCI), borevæske? (Cetco og ProAction)

DCI systemet var det vi hadde minst kjennskap til når vi skulle starte opp selv. Før vi fikk Falcon F2 systemet levert hadde vi forberedt oss med å lese alt av bruksanvisninger og sett det meste av youtube videoer. Men det er noe med å få systemet i hendene og prøve det selv. Oppsett og bruk var noe usikkert ved første boring, men deretter har det gått fint. Enkle funksjoner og lett å justere når det skal gjøres endringer. Target steering er en funksjon vi har tatt hyppig i bruk, dette er som fra tidligere erfaring. Denne funksjonen gir systemet stor brukervennlighet, vi har krysset jernbane ved flere anledninger, og da er denne funksjonen uvurderlig med tanke på å ikke oppholde seg på sporet, det samme gjelder på trafikkerte veier. Vi har peilet oss inn rett før kryssning manuelt, for så å legge inn høyde og sette peileren i retningen man vil på den andre siden og bore seg mot blinken. Dette er en brukervennlig funksjon. I tilfeller hvor det er behov for mye styring, har vi derimot målt inn manuelt, men på kortere intervaller, for nøyaktighet, korrigeringer og planlegging av videre trasé.

Cetco bentonite og polymerer var kjent fra offshore tidligere. Proaction produktene er enkle i bruk og blandings forhold, samt at brukerveiledningene er beskrevet med enkelhet.