Jordrakett

En jordrakett er et verktøy som ofte brukes for enklere prosjekter der en gravemaskin ikke kommer til eller kan brukes. For eksempel installasjon av kabel/rør, av produkter som f.eks. fiber / bredbånd, elektrisitet, gass, vann og avløp og fjernvarme etc.

Det er forskjellige tilnærminger for å installere et produkt med en jordrakett. Et alternativ er å starte med å plassere jordraketten i en startgrop, der jordraketten er rettet i riktig retning og skråning. Deretter festes produktet som skal installeres i bakken bak raketten. Jordraketten drives av trykkluft fra en kompressor og trenger gjennom bakken med høy slagkraft. Røret/kabelen som trekkes bak jordraketten følger med jordraketten inn i borehullet. Når jordraketten har nådd mottaksgropen, løftes jordraketten og kobles fra, eller settes tilbake til startgropen igjen.

De andre teknikkene er litt forskjellige fra den første, men installasjonen starter på samme måte, bare at produktet ikke er festet til raketten i startgropen. I stedet fester man kabelen / røret etter at raketten har laget et borehull og nådd mottaksgropen. I mottaksgropen kan du koble fra jordraketten, koble røret / kabelen til luftslangen og deretter trekke luftslangen og produktet tilbake til startgropen. Under myke grunnforhold kan kabelen / røret også trekkes tilbake for hånd, og i noen tilfeller kobles produktet til jordraketten, som trekkes tilbake til startgropen. Produktet som trekkes tilbake legger seg i borehullet, og kobles fra luftslangen / raketten når alt er tilbake i startgropen.

Fordelen med jordrakett -teknologien er at du ikke trenger å rive opp eller påvirke bakken over jorden der installasjonen skjer med f.eks. en gravemaskin. Installasjon av produktet med en jordrakett skiller seg imidlertid fra styrbar boring, ettersom det er en styringsfri teknologi. Jordraketten er også relativt liten sammenlignet med en borerigg, derfor kan boring med en jordrakett være en fleksibel løsning på steder der det er begrenset med plasser.

I de fleste tilfeller er det billigere å bore hull med rakett enn å grave ut en vei, ettersom du ikke trenger å stenge av trafikk på gater, veier, jernbaner eller flyplasser. Selv ved vassdrag og andre landområder der minimal driftsforstyrrelse er ønsket, er raketten optimal.

Når det gjelder maskiner for anlegg og kabel- og rørinstallasjon, har Vermeer over 60 års erfaring med maskiner som kjede gravemaskiner, vibroploger, kuttere og borerigger for byggeprosjekter som rørlegging og underjordisk arbeid. Vermeer Viking tilbyr en rekke forskjellige jordraketter som fungerer både i mykere jordforhold, så vel som hard leire, sand og grus:

Jordraketter for blanding av leire / sand

VPT200

2” (52 mm) -VPT standard jordrakett

VPT250

2.7” (64 mm) -VPT standard jordrakett

VPT250S

2.7” (64 mm) -VPT short jordrakett

VPT300

3” (76 mm) -VPT standard jordrakett

VPT400

3.89” (100 mm) -VPT standard jordrakett

VPT500

5.13” (130 mm) -VPT standard jordrakett

Jordraketter för grus / blandet

VPT250RT

2.7” RT (64 mm) RT-VPT Jordrakett

VPT300RT

3” RT (76 mm) RT-VPT Jordrakett

Vi tilbyr også:

Slitedeler, f.eks. rørsett, slanger, svivler etc. Kontakt oss for mer informasjon!