Vi har ProVisXP!

ProvisXP blandes med bentonitt eller ProAction GeoSweepHD. Produktet er blant vårt brede utvalg av borevæskeprodukter for styrt boring fra Proaction Fluids. ProVisXP øker gelstyrken og filtreringen med minimal påvirkning på viskositeten. ProVisXP er også kostnadseffektivt fordi den erstatter blandinger som krever mye bentonitt uten å påvirke pumpeeffekten.

I tillegg til våre Cetco Bentonite-produkter, har vi med ProAction Fluids funnet en praktisk måte å raskt tilpasse væsken til forskjellige jordforhold. Andre fordeler:

  • mindre transport
  • små pakker
  • doserte sekker, men med stor borekapasitet
  • färgkodering

Prøv alternativ borevæske – en amerikansk suksess!