ptx40-marquee

Når lokalsamfunnet vokser og utvikler seg øker også behovet for tilgang til rent vann, pålitelig elektrisitet og kommunale tjenester som kloakk/avløp. En bredbåndstilkobling er en selvfølge.

For å møte behovene til vårt voksende samfunn, trenger entreprenører og kommuner rundt om i landet utstyr som kan arbeide effektivt og produktivt.
I mer etablerte områder er det behov for raskere overføring av informasjon, mens et raskt aldrende vann/kloakk infrastruktur trenger å bli erstattet.

Med mer enn 60 års erfaring i rør og underjordisk arbeid, fortsetter Vermeers utvalg av maskiner og softwareløsninger å utvikle seg for å møte disse utfordringene.
Enten det dreier seg om en rigg for å bygge en solcelle-park, en (styrt) borerigg for å installere nye avløps-rør, eller en kabelplog og kjedegravere for å installere de lange strekningene av fiber “backbone”- Så kan dere være trygge på at vi står bak dere hele veien!