Med maskiner som knusere, flishuggere/fliskuttere og trommelsikter, har Vermeer et bredt spekter og utvalg av maskiner for resirkulering og bioenergimarkedet. Noen av de næringene som vokser raskest i verden. Våre maskiner behandler organisk avfall raskt og effektivt slik at det kan gjøres om til nyttige sluttprodukter som kan brukes til bioenergi.

Knusere og flishuggere

Vermeers brede maskinsortiment av horisontalt-innmatede treknusere, elektrisk drevne/toppmatede treknusere og flishuggere for hele trær tilbyr en rekke konfigurasjoner som passer til markeder innen bioavfall, landrensing, kompostering og trebearbeiding. HG6000 -knuseren er tilgjengelig med elektrisk eller dieseldrift og kan byttes mellom en flisetrommel eller en solid knusetrommel. HG6000 er også tilgjengelig med belte -design og kan kombineres med en vogn.

HG6800TX er Vermeers nyeste knuser og har 950 hk, den er bygget for å behandle tøffe materialer med mindre brukerinteraksjon. HG6800TX er designet for storskala entreprenører i treindustrien, for å maksimere produktivitet og effektivitet.

Med det valgfrie «Damage Defense» -systemet på våre knusere, kan entreprenører som arbeider med forurenset tremateriale få ekstra hjelp til å beskytte utstyret sitt, ved å redusere sannsynligheten for større maskinskader forårsaket av at visse metallforurensninger kommer inn i knuseenheten. Systemet reagerer på den første kontakten av metall ved å reversere matesystemet og returnere materialet som skal fjernes.

Trommelsikter

Vermeers trommelsikter er laget for effektivitet og er designet for enkel styring. Trommelen med lav skjerm gjør det enkelt å mate materiale. Ferdige produkter kan lastes inn i hauger eller lastebiler, TR6450 trommelsikten kan håndtere sortering av opptil 3 fraksjoner. Våre trommelsikter kan enkelt tilpasses dine spesifikke behov.