Styrt boring

Vermeer har et bredt spekter av maskiner og produkter innen styrt boring (standard boring & boring i stein), som er egnet for installasjon av fiber, elektrisitet, gass og vann og tilbyr forskjellige størrelser og effektalternativer etter ønske. Vi har maskiner for de mest utfordrende jordtyper.

Styrt Boring brukes ofte for for kabel og rørinstallasjoner med minimale inngrep i terreng. Dette kan innebære under veier, ilandføring av sjøledninger, jernbane, bygninger, elver, hage- og parkområder, våtmarksområder, kvikkleire-områder, dyrket mark, store dyp og andre områder hvor du ikke kan eller ikke vil bruke tradisjonell graving eller “åpen grøft”.

De nyeste Navigator modellene som er i Vermeers S3 serie styrbare boremaskiner har fått store forbedringer i fart, lydnivå og enkelhet som de tre S’en “Speed, Sound, Simplicity” står for.

Styrt bergboring

Vermeer tilbyr styrbare borerigger for styrt boring i berg, med doble borestenger. En indre borestang leverer rotasjonskraft til borekronen og en ytre borestang som gir retning og rotasjonskraft når du rydder borehullet med en reamer for produktinstallasjon. D23x30DR og D40x55DR er de nyeste maskinene i vårt sortiment.

Borevæsker

En nyhet som kom i 2020 er at i tillegg til våre CETCO Bentonit -produkter, selger vi nå også borevæske fra ProAction Fluids. Med ProAction Fluids kan du raskt finne en fleksibel måte å tilpasse væsken til forskjellige jordforhold. ProAction Fluids er enkle å blande, og er mindre i størrelse. Borevæsken forbedrer boreeffektiviteten og gir mer overskudd til prosjektets målgang. Andre fordeler med ProAction er: Mindre transport, små pakker, doserte poser, men med stor borekapasitet og fargekoding.

Jordraketter, Auger-boremaskiner, Miksesystemer, Lokaliseringsutstyr, etc.

Vi i Vermeer Viking har som mål å gi kundene god service, maskiner av høy kvalitet og prosjektløsninger. Som den offisielle og eneste forhandleren for Vermeer i Norge, selger vi også maskiner og produkter for andre typer boring, for eksempel jordraketter, auger-boremaskiner, miksesystemer for borevæsker, DCI Digitrack -lokaliseringsutstyr, miksere og resirkuleringssystemer, samt rørpresserigger, vakuumgravere og miniløsninger fra Vermeer McLaughlin.

Ta en titt på tilbudet nedenfor, eller kontakt oss for mer informasjon!