Med maskiner som knusere, kompostvendere, trommelsikter og flishugger for skogsbruk, oppfyller Vermeer behovet for å forvalte organiske ressurser ansvarlig i en rask utvikling. Muligheter for å resirkulere det som en gang ble ansett som «avfall» til et nyttig råstoff, må gripes for å sikre en lys fremtid. Gjennom et omfattende og allsidig produktsortiment viser Vermeer sitt engasjement for resirkulering, gjennom maskiner som omdanner organisk materiale til et nyttig sluttprodukt. Enten du gjør avfall om til kompost eller produserer flis for kraftproduksjon, gjenbruker gammel flis etc, har vi produktene for å dekke dine behov.

Knusere & flishuggere

Vermeers store flishuggere / knusere tilbys med en rekke konfigurasjoner som passer til markeder innen landrensing, bioavfall og kompostering. HG6800TX er designet for entreprenører i stor skala dette for å maksimere produktivitet og effektivitet. HG6000 er tilgjengelig med elektrisk eller dieseldrift og kan veksle mellom en flisetrommel eller en solid knusetrommel.

Våre flishuggere for hele trær tilbyr arborister, trepleiefirmaer, kommuner og entreprenører en kraftfull løsning for produksjon av flis. Stegene mot fornybart drivstoff øker, og bruken av flis og trematerialer som energikilde begynner å forekomme mer i kommuner og næringer. Maskinen skaper også en mulighet for selskaper og entreprenører til å utvide virksomheten ved å bruke alle trematerialer.

Trommelsikter

Vermeers trommelsikter er laget for effektivitet og er designet for enkel operatørdrift. Trommelen med lav skjerm gjør det enkelt å mate inn materialer, og maskinen er designet for å enkelt vedlikeholde trommelsikten og minimere maskinens vedlikeholdstid. Ferdige produkter kan lastes inn i hauger eller lastebiler, TR6450 kan håndtere sortering av opptil 3 fraksjoner. Våre maskiner har en omfattende liste over alternativer som passer dine spesifikke behov.

Kompostvender

Kompostering er et viktig aspekt ved avfallshåndtering over hele verden. Vermeers kompostvender / resirkuleringsutstyr behandler organisk avfall raskt og effektivt slik at det kan gjøres om til nyttige sluttprodukter. Kompostfunksjoner kan brukes til applikasjoner som: byggeplasser, utviklings- og plantingsprosjekter og organisk gjødsel.

Vermeer er designet med innovasjoner som bidrar til å forbedre produktiviteten, effektivisere vedlikehold og beskytte operatører, og har også kompostvendere, knusere, trommelsikter og flishugger som er bygget for å vare og som er fullt støttet av deler og service fra oss.