For å støtte en voksende befolkning, må olje og gass leveres på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte i et trygt og sikkert miljø.

Som entreprenører som er ansvarlige for dette arbeidet, trenger du pålitelig produksjonsutstyr for å bidra til å få jobben gjort effektivt – fra planlegging til installasjon av rørledningen.
Du fortjener en leverandør som forstår presset og risiko i forvaltningen av rørledning og anlegg, samt kompetanse og støtte som trengs for å holde deg gående – en alliert som Vermeer.

Vermeer har mer enn 50 års erfaring i rørprosjekter, og vi arbeider for å kunne tilby våre partnere fremdriften av de løsninger som vil bidra til å flytte virksomheten og verden fremover.

Med Vermeers nettverk av forhandlere kan du være sikker på at du har en ekspert i nærheten, klar til å støtte deg i din store prosjekter.