Vermeer S3 styrt borerigger med ledorden «Speed, Simplicity, Sound» eller hastighet, enkelhet og lyd, erstatter flere tidligere modeller, blant annet de klassiske modellene D20X22II, D24x40II, D36x50II, D60x90, D100x140 og D220x300 får alle de riktige oppdateringene.

Les mer