For å opprettholde en effektiv og sikker produksjon, er det viktig at operatørene og involverte i selskapet får opplæring av Vermeer maskiner. Derfor er nødvendig opplæring alltid inkludert i alle våre leveringer. Opplæringen består f.eks av sikkerhets-funksjoner, drifts-funksjoner og vedlikehold av maskinen.

Alt så at du kan være i stand til å komme i gang og produsere trygt og riktig med maskinen samt vedlikeholde maskinen, og holde den i god stand.

Hvis du har kjøpt en brukt maskin og ønsker opplæring, vennligst kontakt oss!