STYRT BORING, KABEL/RØR ANLEGG, NO-DIG & SPESIALMASKINER

ProAction Fluids borevæske og polymer for styrt boring
Vermeer D550 borerigg for styrt boring i løsmasser for kabelinstallasjon og rørinstallasjon grøftefritt og No-Dig
Vermeer R500 borevæskegjennvinning recycler og reclaimer for styrt boringstyrt boring
Vermeer boreutstyrt for styrt boring, rømmere, styreskje, sondehus, klemmeklosser
Vermeer Viking boreutstyr for styrt boring, svivler og trekkehoder
Vermeer mykvare for styrt boring for å lage en boreplan
Vermeer styrt boring mini-boreutstyr borerigg for styrt boring

STYRT BORING

Styrt boring

Vermeer har et bredt spekter av maskiner og produkter innen styrt boring (løsmasse-boring & boring i stein og fjell), som er egnet for installasjon av fiber, elektrisitet, gass og vann og tilbyr forskjellige størrelser og effektalternativer etter ønske. Vi har forskjellige maskiner for de mest utfordrende jordtyper. Styrt Boring brukes ofte for for kabel og rørinstallasjoner med minimale inngrep i terreng. Dette kan innebære under veier,ilandføring av sjøledninger, jernbane, bygninger, elver, hage- og parkområder,våtmarksområder, kvikkleire-områder,dyrket mark, store dyp og andre områder hvor du ikke kan eller ikke vil bruke tradisjonell graving eller “åpen grøft”. De nyeste Navigator modellene som er i Vermeers S3 serie styrbare boremaskiner har fått store forbedringer i fart, lydnivå og enkelhet som de tre S’en “Speed, Sound, Simplicity” står for.


Styrt boring i fjell

Vermeer tilbyr borerigger for styrt boring i fjell med doble borestenger. En indre borestang leverer rotasjonskraft til borekronen og en ytre borestang gir retning og rotasjonskraft når du rydder borehullet med en reamer for produktinstallasjon. D23x30DR og D40x55DR er de nyeste maskinene i vårt sortiment.


Borevæsker

Vi selger CETCO Bentonitt -produkter og borevæske fra ProAction Fluids. Med ProAction Fluids kan du raskt finne en fleksibel måte å tilpasse væsken til forskjellige jordforhold. ProAction Fluids er enkle å blande, og er mindre i størrelse. Borevæsken forbedrer boreeffektiviteten og gir mer overskudd til prosjektets målgang. Andre fordeler med ProAction er: Mindre transport, små pakker, doserte poser, med fargekoding.


Jordraketter, Miksesystemer, Lokaliseringsutstyr, etc.

Vi i Vermeer Viking har som mål å gi kundene god service, maskiner av høy kvalitet og prosjektløsninger. Som den offisielle og eneste forhandleren for Vermeer i Norge, selger vi også maskiner og produkter for andre typer boring, for eksempel jordraketter, mini-borerigger, miksersystemer for borevæske, DCI Digitrack -lokaliseringsutstyr, lufthamere for styrt boring, miksere og resirkuleringssystemer.


Se gjerne produktutvalget nedenfor, eller kontakt oss for mer informasjon!

Vermeer kjedegraver for å lage grøfter for kabelinstallasjon og rørinstallasjon
Vermeer vibroplog for kabelinstallasjon og rørinstallasjon for parker, golfbaner
Vermeer kabelplog for kabelinstallasjon og rørinstallasjon
Vermeer freshjul for å lage grøfter for kabelinstallasjon og rørinstallasjon
Vermeer mykvare for kabelinstallasjon og rørinstallasjon
Vermeer jordrakett for grøftefri kabelinstallasjon og rørinstallasjon under bakken, No-Dig teknologi
Vermeer BRON kabelplog for kabelinstallasjon og rørinstallasjon
Vermeer maxi kjedegraver for å lage grøfter for kabelinstallasjon og rørinstallasjon

KABEL/RØRANLEGG

Når det gjelder maskiner for kabel- og rørinstallasjon, har Vermeer over 60 års erfaring med maskiner som kjedegravere, vibroploger, fjellfreser, minilastere og borerigger, for prosjekter som rørlegging og installasjon av produkt under bakken. Enten det er en kabelplog eller en kjedegravere for å installere fiber over lange avstander, eller en borerigg for å installere en ny VA-overføring, kan du stole på at vi støtter dere hele veien!


Vi tilbyr maskiner for grøftefritt / no dig-teknologi, som handler om å installere et produkt med minimal jordpåvirkning, det kan dreie seg om veikryss, våtmarker, vassdrag og andre områder hvor du ikke kan eller vil bruke tradisjonell utgraving eller «åpne sjakter».

Vermeer har et bredt spekter av maskiner og produkter innen styrt boring (standard boring & boring i stein), som er egnet for installasjon av fiber, elektrisitet, gass og vann og tilbyr forskjellige størrelser og effektalternativer etter ønske. Vi har maskiner for de mest utfordrende jordtyper.


Når lokalsamfunnet vokser og utvikler seg øker også behovet for tilgang til rent vann, pålitelig elektrisitet og kommunale tjenester som kloakk/avløp. En bredbåndstilkobling er en selvfølge. For å møte behovene til vårt voksende samfunn, trenger entreprenører og kommuner rundt om i landet utstyr som kan arbeide effektivt og produktivt. I mer etablerte områder er det behov for raskere overføring av informasjon, mens et raskt aldrende vann/kloakk infrastruktur trenger å bli erstattet. Med Vermeer Viking kan du stole på at du har en ekspert i nærheten, med maskiner og utstyr som dekker dine behov, og klar til å støtte deg i dine store prosjekter. Kontakt oss for et besøk, et møte eller mer informasjon!


Vi er et selskap med korte beslutningstrinn. Den lille skalaen og den direkte kundekontakten gjør at vi setter alt vårt fokus på kunden. Alt fra oppstart av maskiner, rådgivning og opplæring i bransjen til finansiering og service håndteres av våre dyktige medarbeidere.

Vermeer T1255 terrain leveler for gruvedrift og fjellfresing
Vermeer fjellfres for å lage grøfter i fjell for kabelinstallasjon og rørinstallasjon
Vermeer kjedegraver bøttehjul for å grave grøfter for kabelinstallasjon og rørinstallasjon i løsmasser

GRUVEDRIFT & SPESIALMASKINER

Fjellfresing

Gruveindustrien er en viktig formidler av den globale veksten. Uansett det er i utvinning av råvarer som fungerer som byggesteiner i det moderne samfunn eller ved å skape arbeidsplasser, spiller gruvedrift en viktig rolle i å bygge vårmorgendag. I en høyt regulert næring med høye standarder, krever gruvearbeidere en maskinpartnere som er dypt investert i deres suksess på gruven og utover. Etter 50 år med suksess i fresing ogdagbrudd, forstår Vermeer behovet for å levere råvarer til konkurransedyktige priser. Som en pioner med høy presisjon gruveteknologi og bred erfaring av Vermeer ulike bransjer – inkludert infrastruktur, bygg og vannforvaltning, tilbys en mer komplett løsning for gruvedrift. Fra produksjon til å bygge oppinfrastrukturen som krevesfor å støtte et storstilt gruvedrift/dagbrudd, gir Vermeers portefølje av maskiner og support-løsninger deg tilliten til å bli mer produktiv.


Olje & Gass

For å støtte en voksende befolkning, må olje og gass leveres på en ansvarlig og kostnadseffektiv måte i et trygt og sikkert miljø.

Som entreprenører som er ansvarlige for dette arbeidet, trenger du pålitelig produksjonsutstyr for å bidra til å få jobben gjort effektivt – fra planlegging til installasjon av rørledningen. Du fortjener en leverandør som forstår presset og risiko i forvaltningen av rørledning og anlegg, samt kompetanse og støtte som trengs for å holde deg gående – en alliert som Vermeer. Vermeer har mer enn 50 års erfaring i rørprosjekter, og vi arbeider for å kunne tilby våre partnere fremdriften av de løsninger som vil bidra til å flytte virksomheten og verden fremover.

Med Vermeers nettverk av forhandlere kan du være sikker på at du har en ekspert i nærheten, klar til å støtte deg i din store prosjekter.